Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů:


jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, zaslané fotky či videa, informace z komunikace přes e-mail nebo další komunikační platformy, věk a jméno dítěte

provozovatelem Tereza Mynářová, Lipová 13, 251 01, Čestlice, IČ 08272328

za účelem dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let.

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu najitsicestu@gmail.com, písemné žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Při ústní žádosti může provozovatel podle zákona požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace nebo vystavení účetního dokladu zpracovává provozovatel následující údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa. Pro tento účel není podle zákona potřebný souhlas dotčené osoby, jedná se o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let.

Jako dotčená osoba vyhlašuji, že jsem byla obeznámená s mými právy podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

  • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo namítat proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenosnost svých osobních údajů
  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
  • právo podat stížnost dozornému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám.

Zároveň vyhlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.