V souvislosti s epidemiologickou situací jsem od 10. 10. 2020 navýšila ceny osobních návštěv o 100 Kč. Tato částka pokrývá respirátor FFP2 pro mě i pro ženu, jíž poskytuji poradenství - vaše i má bezpečnost jsou pro mě důležité. V případě, že máte k dispozici vlastní respirátor a poskytnete jej (nový v obalu) i mně, účtuji ceny uvedené v závorkách.

Poradenství při kojení


První návštěva (zhruba 1,5 h.)

900 Kč (800 Kč)

Druhá a další kontrolní návštěva

500 Kč (400 Kč)

Poradenství přes Skype (cca 1,5 h.)

600 Kč

Odborná konzultace přes email po návštěvě

zdarma

Odborná konzultace přes email bez návštěvy

400 Kč

Zapůjčení publikace Praktický návod na kojení

50 Kč

Cestovné při dojezdu nad 15 km

5 Kč/km

Kurzy pro těhotné


Základní kurz (2 h.)

800 Kč

Podrobný kurz (2 setkání po 2 h.)

1 500 Kč

Dodatečné setkání po kurzu (1 h.)

500 Kč


Podpůrná skupinka (2 h. týdně)


100 Kč